Inddrivelsesret – Ebog

kr. 650,00 Incl. moms

Bogen Inddrivelsesret giver læseren en introduktion til de grundlæggende regler for inddrivelse af civil- og offent­­lig­ret­lige krav inden for Danmark. Der er i nødvendigt omfang inddraget admini­strative afgørel­ser, domme mv.

Bogen udgives alene som E-bog.

— OR  —

Beskrivelse

Bogen Inddrivelsesret giver læseren en introduktion til faget Inddrivelsesret på Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter.

Bogen er anvendelig på andre uddannelsesretninger – og i det daglige arbejde med inddrivelse af fordringer.

De grundlæggende regler for inddrivelse af civil- og offent­­lig­ret­lige krav inden for Danmark grænser beskrives overordnet, og der inddrages i nødvendigt omfang admini­strative afgørel­ser, domme mv.

Bogen er ikke udtømmende – hverken i forhold de enkelte afsnit, emner eller lovbestemmelser. Læseren opfordres til at supplere sin viden med søgning på nettet særligt i forhold til de fulde love og disses bestemmelser, ordlyd mv.

Skattestyrelsens Juridiske Vejledning og Folke­tingets Ombudsmands afgørelser er omtalt og behandlet i bogen.

Bogen udgives alene som E-bog.