EU og dansk Toldret – Ebog

kr. 995,00 Incl. moms

Bogen EU og dansk Toldret giver læseren en introduktion til og forståelse for told generelt. De primære retskilder indenfor toldområdet beskrives tillige med EU-rettens betydning for og påvirkning af dansk Toldret. I nødvendigt omfang er der, hvis relevant, inddraget admini­strative afgørel­ser, domme mv.

Bogen udgives alene som E-bog.

— OR  —

Beskrivelse

Bogens formål er at give læseren en introduktion til faget Toldret på Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter.

Bogen er anvendelig på andre uddannelsesretninger – og i det daglige arbejde med dansk told, fortoldning, import og eksport mv.

De grundlæggende regler og principper for toldlovgivningen, her­under fortoldning af varer, opkrævning mv. beskrives over­ordnet, og der inddrages i nødven­digt omfang administrative afgørelser og domme. EU-lovgivningen er inddraget i nødvendigt omfang.

Bogen er ikke udtømmende – hverken i forhold til de enkelte afsnit, emner eller lovbestemmelser. Læseren opfordres til at supplere sin viden med søgning på nettet særligt i forhold til de fulde love og disses bestemmelser, ordlyd mv. Yderligere henvises til Skattestyrelsen Juridiske Vejledning og Folketingets Ombuds­mand mv.

Bogen udgives alene som E-bog.